Etik Bildirimi

Home-Anasayfa / Etik Bildirimi

Etik Bildirimi

Panaf olarak, etik bir kurum olmaktan gurur duyuyoruz. Hem global etik ilkelere hem de yerel çalışma ahlakın bağlı, tüm yönleriyle şeffaf ve hesap verilebilir projelere imza atarız.
Panaf Makina mal ve hizmetlerini alanlar, destekleyicileri, sponsorları, proje ortakları, resmi makamlar ve toplum ile ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık içinde davranır ve hizmetlerinden yararlandırmada da tüm paydaşlarına karşı tarafsız ve dengeli olmayı gözetiriz.
Her tür yasa ve kanuna uymayı, tüm paydaşlarımıza bu hukuki çerçevede yaklaşmayı taahhüt ederiz. Panaf’ta ırk, din, dil, yaş, cinsiyet, engellilik gibi hususlar kesinlikle ayrımcılık konusu yapılamaz ve bu öğeleri kullanarak kimse haksız kazanç elde edemez.
Medya ve diğer tüm paydaşlarımıza gerçeğe uygun bilgi vererek, her zaman kurumsal kimliğimize uygun bir dil tonu ve davranış biçimi ile davranırız.

Panaf Makina

Facebook
Twitter
LinkedIn