Çevre Politikası

Tüm tutkumuzu çalıştığımız projelere ilave ediyoruz çünkü,
sonunda işimizi ve müşterilerimizi mutlu görmeyi seviyoruz.

Panaf olarak, olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçmeyi, enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamayı, atık oluşumunu en aza indirmeyi, buna duyarlı bir yönetim sistemi benimsemeyi esas alırız. Tüm paydaşlarımız gibi çevre örgütleri de bizler için çok değerlidir.
Çevre ve doğa ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve regülasyonlara uymayı taahhüt ederiz. Verilen hizmet kapsamındaki faaliyetlerin yaşam döngüsü içerisinde operasyonel kontrollerini yaparak doğal kaynak kullanmayı azaltmak ve kirliliği önlemek için gerekli kontrolleri yapmayı, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak için gerekli altyapıyı sağlamayı, tüm yeni yatırımlarımızda çevreyi korumayı ve gözetmeyi esas alırız.

Panaf Makina

Bizi takip edin
Facebook
Twitter
LinkedIn